Praktijk

Alize Timmerman en Jenna Shamat

werken samen in de praktijk gevestigd op de

Oostduinlaan 121, 2596 JK te Den Haag

U kan ons bereiken op telefoonnummer

0648353992 (Alize) &

0651606457 (Jenna)

Praktijk Homeopathie Alize Timmerman

 

Homeopathie: het WONDER van genezing

Genezing was vanaf jongs af aan mijn roeping. Na eerst in de research in ziekenhuizen en op de universiteit gewerkt te hebben heb ik mij toegelegd op het werken in de Homeopathie. Ik zag  dat homeopathische remedies veel mogelijkheden tot genezing en heling kunnen bieden. Homeopathische remedies kunnen de vitaliteit en onze weerstand in orde brengen.

Homeopathie brengt U terug bij uw wezenlijke vitaliteit en uw natuurlijk evenwicht. Als vanzelfsprekend brengt de herstelde vitaliteit allerlei gezondheidsproblemen weer in orde.

Ik werk nu 40 jaar in de praktijk en het is elke dag weer een wonder om heling en genezing te ervaren met behulp van homeopathie. Het is een wonder te ervaren dat in onze planten en mineralen oplossingen verborgen liggen die ons kunnen helpen en onze genezing kunnen ondersteunen. De laatste jaren heb ik mij toegelegd in de behandeling van ‘vrouwenklachten’ en van gezinsbehandeling.

Kinderen behandelen gezien vanuit het geheel van het gezin geeft goede resultaten.  Deze wonderschone geneeswijze  kan ondersteuning bieden zowel bij lichte als bij zwaardere pathologie zoals fertiliteitsproblemen, allerlei ontstekingen, overgewicht, ADHD, autisme, kanker, hart en vaatziekten, MS.

Een ieder die HEEL wil worden is welkom.

Al onze consulten worden gedeeltelijk of geheel vergoed door de zorgverzekeraars via de aanvullende verzekeringen.

We zijn lid van de NVKH en NWP

 Alize Timmerman

Above text in English
Alize Timmerman Homeopathy Practice

Homeopathy: the WONDER of healing

Healing has been my vocation from an early age. After first working in research in hospitals and at university, I turned to working in Homeopathy. I saw that homeopathic remedies can offer many opportunities for healing and healing. Homeopathic remedies can bring vitality and our resistance in order.

Homeopathy brings YOU back to your essential vitality and your natural balance. As a matter of course, restored vitality puts all kinds of health problems back in order.

I have been in practice for 40 years now and it is a miracle every day to experience healing and healing with the help of homeopathy. It is a miracle to experience that there are solutions hidden in our plants and minerals that can help us and support our healing. In recent years, I have specialised in treating ‘women’s complaints’ and family treatment.

Treating children seen from the perspective of the whole family gives good results. This wonderful healing method can support both minor and major pathology such as fertility problems, all kinds of inflammation, obesity, ADHD, autism, cancer, cardiovascular diseases, MS.

Anyone who wants to become HEALTHY is welcome.

All our consultations are partially or fully reimbursed by health insurers through the supplementary insurances.

We are members of the NVKH and NWP

Alize Timmerman

Click to access the login or register cheese
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO