English
Instituut voor opleiding & ontwikkeling in Klassieke Homeopathie

Nascholing-scholing 2019-2020

Het Hahnemann Instituut Nederland is een Bij en Nascholings-instituut voor klassieke homeopathie. Sinds de tachtiger jaren verzorgt het instituut onder leiding van Alize Timmerman training voor klassiek homeopaten, met het accent op praktijkgericht leren in een veilige, prettige sfeer. De cursist wordt gestimuleerd in zijn/haar verdere ontwikkeling als homeopaat met een open en alerte houding. Bij de nascholing van het instituut wordt gebruik gemaakt van zowel analytische, systematische en intuïtieve homeopathie. De ''sensation methode' is geintegreerd in de lessen en is onderdeel van de traditionele Homeopathie van Samuel Hahnemann.


Alize Timmerman is bekend geworden door de diepte anamnese, waarbij het vinden van het middel bij de verstoorde vitaliteit het belangrijkste uitgangspunt is. Het instituut laat zich daarbij inspireren door een breed scala aan mogelijkheden die de  klassieke homeopathie biedt.

Het Hahnemann Instituut ontwikkelde een aantal nieuwe homeopathische middelen en werkt hierbij  samen met een aantal opleidingen in andere landen. Doordat jaarlijks een aantal docenten, verbonden aan deze opleidingen, lesgeven op het Instituut, worden de opleidingen aan het Instituut in een internationaal kader geplaatst en wordt een intensieve uitwisseling van ideeën tussen de studenten en homeopaten uit andere landen bevorderd. Om het internationale karakter van het instituut te benadrukken wordt elk jaar een Internationaal Seminar georganiseerd. De lessen zijn uitsluitend bedoeld voor afgestudeerde homeopathen en artsen.

Lesdagen 2019-2020

De dagen zijn drie aan één te volgen dagen waarbij de ochtend steeds start met een stuk filosofie over Vitaliteit gebaseerd op de Klassieke Homeopathie, inzicht ter preventie van ziekte gevolgd door een specifiek onderwerp.

s' Middags casuïstiek met passende materia medica. 

Data: 4 Oktober 2019,  13 December 2019, 10 Januari 2020.


4 Oktober : Hoe onze vitaliteit waar te nemen en juist in te zetten: Joke van Zijll en Alize Timmerman

Op deze dag besteden wij aandacht aan vitaliteit en levensenergie is, waar onze middelen op inwerken. 

We zijn een samengesteldheid, een microkosmos, een samenwerkingsverband die in de evolutie bewuster wordt door alle ervaringen die we opdoen. 

We hebben in onze straal van bewustzijn de onderdelen van de mineralenwereld waar we evolutionair doorheen gereisd zijn en daar ervaringen hebben opgedaan. Hetzelfde geldt voor het plantenrijk, en zo ook het dierenrijk. Nu in het mensenrijk en op enig moment stromen we in in het wat voor ons nu de godenrijken zijn.

In geen enkel ander beroep is het zo overduidelijk dat onze samengesteldheid zich in die straal van bewustzijn bevindt, anders zou een middel niet gelijksoortig kunnen werken, als er geen grondslag was, waar de homeopathische-prikkel mee in resonantie komt. 

Een middel werkt als er gelijksoortigheid en resonantie is met de samengesteldheid van dit bewustzijn. Gedachten en de hele mind rubriek bevindt zich ook in die straal van bewustzijn en niet in het voertuig. We hopen op 4 oktober een inkijkje te nemen in iets wat wij op dit moment niet kunnen zien 😊.

Materia Medica: Integratie van Stenen/Mineralen Planten en Dierenmiddelen:  bijvoorbeeld Emerald, Aurum en Leeuwenmelk zijn complementaire middelen. Arnica en Leeuwenmelk zijn complementair. Natrium Carbonicum en Lac humanum zijn complementair Pyriet en Stramonium zijn complementair.

13 December 2019 en 10 Januari 2020: Alize Timmerman: Hormonen en de preventie van Kanker.

       

Alweer 20 jaar doceer ik in binnen en buitenland Homeopathie. Daarom vragen vele families uit de hele wereld mijn advies bij de behandeling van kanker, speciaal vrouwen met vrouwelijke kankers. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan en deze wil ik graag met jullie delen. Ook kanker is een energetisch proces en daarom is de vraag waar we onderdrukt zijn zeer belangrijk, en vooral deze vraag in een vroeg stadium te stellen.

We kijken deze dagen naar: waar is je vrouwelijke energie onderdrukt en hoe kan je dit waarnemen?

Hoe kan je daar zelf aanwerken! Wat is Moederschap en Vaderschap? Wat is Grootmoederschap en Grootvaderschap?

Hoe werken we aan onszelf zonder onszelf te onderdrukken?

De Maan: menstruatiecyclus als bewustzijnsontwikkeling en levensritme met de maan.

Materia Medica: menstruatiecyclus; menopauze. postmenopauze.

Hormoonveranderingen.
Middelen bij de ontwikkeling van je vrouwelijkheid en manlijkheid, ter preventie van ziekte en gezondheid.
Middelen bij hormonale kankers, en allerlei andere vormen van hormonale klachten.

Middelen als Moonstone, Luna, Appelboom, Conium, Colostrum, Willow, Oak, Earthworm, Rose quarts, Blue, Emerald,, Natrium Fluoraticum, Seasalt, Pulsatilla, Sepia, Lelieachtigen, Tuberculinum, Lac humanum, Placenta, Amniotic fluid.oa

Materia Medica van Vissen.

Vitaliteit in relatie tot je bron aan energie. Waar is je vrouwelijke energie onderdrukt en hoe kan je dit waarnemen.

Hoe kan je daar zelf aanwerken!

De Maan:menstruatiecyclus als bewustzijnsontwikkeling en levensritme met de maan.

Materia Medica: menstruatiecyclus; menopauze.

Hormoonveranderingen.
Middelen bij de ontwikkeling van je vrouwelijkheid, ter preventie van ziekte en gezondheid.
Middelen bij hormonale kankers, en allerlei andere vormen van vrouwelijke klachten.

Middelen als Willow, Oak, Earthworm, Sycomore seed, Rose quarts, Blue, Emerald, Chestnut white, Natrium Fluoraticum, Seasalt, Pulsatilla Materia Medica van Vissen.

 

De dagen zijn inclusief thee en koffie en kleine lunch. Kosten € 225. Dit aanbod is alleen geldig bij betaling van het bedrag ineens voor 30 September. Losse dagen zijn € 90. 

Graag overmaking onder vermelding van naam en data: NL86INGB0002458683 14 dagen voor aanvang.
Restitutie van lesgeld kan alleen plaats vinden bij een afmelding langer dan 14 dagen voor aanvang van de lesdag

Aanmelding: door rechtstreekse aanmelding bij het instituut (email hin@hahnemanninstituut.nl) of telefonsiche opgave op nummer: 070-328.08.62. De lessen zijn erkend door NVKH, NOKH, NWP. Bij de  AVIG is erkenning aangevraagd. De lessen zijn inclusief biologische soep koffie thee.

 

Lestijden: 9.45-17.15.

 Hahnemann Instituut Nederland

Jan van Nassaustraat 111
2596 BS Den Haag
Telefoon : +31 (0)70 3280862+31 (0)70 3280862 

Betaling op rekening NL86INGB0002458683 tnv. Hahnemaninstituut, Den Haag ovv je naam en data van het seminar. Geen restitutie bij afzeggen binnen 14 dagen voor de aanvang van het seminar.

Door aanmelding gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en inschrijfvoorwaarden van het Hahnmemann Instituut.

Algemene Voorwaarden Hahnemann Instituut Nederland
Inschrijfvoorwaarden Hahnemann Instituut Nederland

datum

docenten

onderwerp16 Januari 2015

17 januari 2015

Alize Timmerman

Petra Stam

Heling en het ontwakende  van het vrouwelijke

13 februari 2015

Alize Timmerman

Immuunsysteem en vatbaarheid voor ziekten: de Biochemie van emoties.

21 maart 2015

Didier Grandgeorge

Kinderziekten en ontwikkelingfasen

22 maart 2015

Didier Grandgeorge

Kinderziekten en ontwikkelingfasen

17 april 2015

Alize Timmerman

Psychiatrie en lichamenlijke klachten

29 mei 2015

Alize Timmerman

Kosmologie en de uranium-lanthanide serie

 

26 27 28 29 3026 27 28 29 30  juni

 

Alize Timmerman en gastsprekers

 

Plants: International Seminar