English
Instituut voor opleiding & ontwikkeling in Klassieke Homeopathie

Nascholing-scholing 2014-2015

Het Hahnemann Instituut Nederland is een Bij en Nascholings-instituut voor klassieke homeopathie. Sinds de tachtiger jaren verzorgt het instituut onder leiding van Alize Timmerman training voor klassiek homeopaten, met het accent op praktijkgericht leren in een veilige, prettige sfeer. De cursist wordt gestimuleerd in zijn/haar verdere ontwikkeling als homeopaat met een open en alerte houding. Bij de nascholing van het instituut wordt gebruik gemaakt van zowel analytische, systematische en intuïtieve homeopathie. De ''sensation methode' is geintegreerd in de lessen en is onderdeel van de traditionele Homeopathie van Samuel Hahnemann.

Alize Timmerman is bekend geworden door de diepte anamnese, waarbij het vinden van het middel bij de verstoorde vitaliteit het belangrijkste uitgangspunt is. Het instituut laat zich daarbij inspireren door een breed scala aan mogelijkheden die de  klassieke homeopathie biedt.

Het Hahnemann Instituut ontwikkelde een aantal nieuwe homeopathische middelen, die op hoog niveau genezing bevorderen en wereldwijd in met succes in gebruik genomen zijn. Het Hahnemann Instituut Nederland werkt samen met een aantal opleidingen in andere landen. Doordat jaarlijks een aantal docenten, verbonden aan deze opleidingen, lesgeven op het Instituut, worden de opleidingen aan het Instituut in een internationaal kader geplaatst en wordt een intensieve uitwisseling van ideeën tussen de studenten en homeopaten uit andere landen bevorderd. Om het internationale karakter van het instituut te benadrukken wordt eind augustus 2014 voor de elfde maal een Internationaal Seminar  met Alize Timmerman georganiseerd (ditmaal in Frankrijk). De lessen zijn uitsluitend bedoeld voor afgestudeerde homeopathen en artsen.

Het voorlopige programma 2014-2015 ziet er als volgt uit:

datum

docenten

onderwerp

3 oktober 2014

Alize Timmerman

Liefde en Hersenen

21 november 2014

Alize Timmerman

Kind als spiegel

15 januari 2014

Alize Timmerman

Het ontwaken van het vrouwelijke

13 februari 2015

Alize Timmerman

Immuunsysteem en vatbaarheid voor ziekten: de Biochemie van emoties.

21 maart 2015

Didier Grandgeorge

Kinderziekten en ontwikkelingfasen

22 maart 2015

Didier Grandgeorge

Kinderziekten en ontwikkelingfasen

17 april 2015

Alize Timmerman

Psychiatrische en lichamenlijke ziektes.

29 mei 2015

Alize Timmerman

Kosmologie en actiniden.

26 27 28 29 30 juni

Alize Timmerman en gastdocenten

Plant+Tree International Seminar

 

 Zie voor verdere informatie van de lesdagen "In-Service-Training" en  "Seminars" voor het seminar van Didier Grandgeorge.

De gehele cursus bestaat uit  8 lesdagen . De prijs voor deelneming is € 600, dit is voor 8 lesdagen. Men kan zelf een keuze maken voor de 8 lesdagen. Volgt men meer dan 8 lesdagen, dan kost iedere extra lesdag  € 75. Aanmelding via de website: www.hahnemanninstituut.nl of door rechtstreekse aanmelding bij het instituut (email hin@hahnemanninstituut.nl). De lessen zijn erkend door NVKH, NOKH, NWP. Bij de  AVIG is erkenning aangevraagd. De lessen zijn inclusief biologische soep koffie thee oa.

Lestijden: 9.45-17.15.

Het volgen van losse lesdagen kost € 90 per lesdag, € 220 voor het 2 daags seminar van  Didier grandgeorge . het Internationale Seminar € 500 voor 5 dagen.

Intervisie op woensdagavonden van 18.30 uur tot 22.00 uur. Alize Timmerman

Naast de in-service training organiseert het instituut op een aantal woensdagavonden een research groep, waarbij wij met collega’s nieuwe middelen onderzoeken en casuïstiek bespreken. Het programma voor de woensdagavonden ligt nog niet vast, nadere informatie volgt. Het deelnemen aan een woensdagavond kost € 40 per avond.

Inschrijven graag door een email te sturen naar het Hahnemann Instituut Nederland of te bellen met 070 3280862.

Hahnemann Instituut Nederland
Jan van Nassaustraat 111
2596 BS Den Haag
Telefoon : +31 (0)70 3280862

Betaling op rekening NL86INGB0002458683 tnv. Hahnemaninstituut, Den Haag ovv de naam en data van het seminar. Geen restitutie bij afzeggen binnen 14 dagen voor de aanvang van het seminar.

Algemene Voorwaarden Hahnemann Instituut Nederland
Inschrijfvoorwaarden Hahnemann Instituut Nederland