English
Instituut voor opleiding & ontwikkeling in Klassieke Homeopathie

Nascholing-scholing 2014-2015

Het Hahnemann Instituut Nederland is een Bij en Nascholings-instituut voor klassieke homeopathie. Sinds de tachtiger jaren verzorgt het instituut onder leiding van Alize Timmerman training voor klassiek homeopaten, met het accent op praktijkgericht leren in een veilige, prettige sfeer. De cursist wordt gestimuleerd in zijn/haar verdere ontwikkeling als homeopaat met een open en alerte houding. Bij de nascholing van het instituut wordt gebruik gemaakt van zowel analytische, systematische en intuïtieve homeopathie. De ''sensation methode' is geintegreerd in de lessen en is onderdeel van de traditionele Homeopathie van Samuel Hahnemann.

Alize Timmerman is bekend geworden door de diepte anamnese, waarbij het vinden van het middel bij de verstoorde vitaliteit het belangrijkste uitgangspunt is. Het instituut laat zich daarbij inspireren door een breed scala aan mogelijkheden die de  klassieke homeopathie biedt.

Het Hahnemann Instituut ontwikkelde een aantal nieuwe homeopathische middelen, die op hoog niveau genezing bevorderen en wereldwijd in met succes in gebruik genomen zijn. Het Hahnemann Instituut Nederland werkt samen met een aantal opleidingen in andere landen. Doordat jaarlijks een aantal docenten, verbonden aan deze opleidingen, lesgeven op het Instituut, worden de opleidingen aan het Instituut in een internationaal kader geplaatst en wordt een intensieve uitwisseling van ideeën tussen de studenten en homeopaten uit andere landen bevorderd. Om het internationale karakter van het instituut te benadrukken wordt eind  augustus 2014 voor de elfde maal een Internationaal Seminar  met Alize Timmerman georganiseerd (ditmaal in Frankrijk). De lessen zijn uitsluitend bedoeld voor afgestudeerde homeopathen en artsen.

Het voorlopige programma 2014-2015 ziet er als volgt uit:

Lesdagen op 3 oktober, 21 november, 15 januari, 13 februari, 21 en 22 maart (Didier), 17 april, 29 mei. Daarnaasr wordt op  26+27+28+29 Juni 2015 het Internationaal Seminar met Alize Timmerman georganiseerd.

Programma 2013-2014

11 oktober 2013 Alize Timmerman De polariteit van de moeder. De Kali's: moeder van het Universum.

22 november 2013 Alize Timmerman Het getraumatiseerde kind

13 december 2013 Alize Timmerman Familie behandeling: de vader en het gewonde hart

25 januari 2014 Alize Timmerman Ernstige ziekten, Homeopathie in de laatste levensfase

5 + 6 april 2014 Didier Grandgeorge De Spirit van kleine middelen voor kinderen.

9 mei 2014 Alize Timmerman Transformatie in de laatste levensfases

27 juni 2014 Alize Timmerman Bomen en Vlinders en behandeling met kleuren

 

Zie voor verdere informatie van de lesdagen "Seminars".


Kosten: 600 euro 8 dagen.

85 euro voor losse dagen.

Inclusief koffie thee en soep. Betaling voor 1 okt 2013 (gehele cursus) of voorafgaand aan iedere lesdag.

Losse dagen betaling 14 dagen voor de lesdag.

Afzeggingen met restitutie 14 dagen voor aanvang lesdag, daarna het volgen van een andere lesdag als vervanging.

Erkenning: NWP, NVKH,PN erkenning AVIG en NOKH.

Betaal info: Hahnemann Instituut NL86INGB0002458683 


Intervisie op woensdagavonden van 18.30 uur tot 22.00 uur. Alize Timmerman

Bespreken ingebrachte casuistiek en problemen die wij tegen komen in de praktijk. Er vind een evaluatie plaats van onze proovings en trituraties. Allerlei onderwerpen kunnen de revue passeren. De avonden zijn bestemd voor beginnende homeopathen.

Inschrijven graag door een email te sturen naar het Hahnemann Instituut Nederland of te bellen met 070 3280862.

Hahnemann Instituut Nederland
Jan van Nassaustraat 111
2596 BS Den Haag
Telefoon : +31 (0)70 3280862

Betaling op rekening NL86INGB0002458683 tnv. Hahnemaninstituut, Den Haag ovv de naam en data van het seminar. Geen restitutie bij afzeggen binnen 14 dagen voor de aanvang van het seminar.

Algemene Voorwaarden Hahnemann Instituut Nederland
Inschrijfvoorwaarden Hahnemann Instituut Nederland